10.000 Stappen

Olympisch Plan 2028

Het Olympisch Plan 2028 is de ambitie om met sport Nederland naar Olympisch niveau te brengen zodat de positieve effecten nu en in de toekomst zichtbaar zijn. Het draagvlak onder de alliantiepartners, om de Olympische Spelen te organiseren, is groot. Om het doel te bereiken zijn drie speerpunten benoemd: vitale samenleving, excellente prestaties en economische impact.

In het Olympisch Plan wordt vooral gesproken over 'sport'. Hierdoor zullen een paar miljoen Nederlanders zich buitengesloten voelen. En dit terwijl de doelstelling van het Olympisch Plan is iedereen te laten meedoen.

Wij maken het verschil!

In het verwezenlijken van het speerpunt 'vitale samenleving' kunnen wij het verschil maken. Wij zijn er voor iedereen die om wat voor reden dan ook niet wil of kan sporten. Door het 10.000 stappenplan aan deze groep mensen aan te bieden zullen ook zij zich verbonden voelen met de Olympische gedachte.

Wij willen een deel van de verantwoordelijkheid, passend bij dit plan, op ons nemen. Wij onderschrijven de conclusie van het kabinet dat het Olympisch Plan 2028 (vastgesteld door NOC*NSF) inspirerend is.

Het heeft ons zeker geïnspireerd want iedereen kan op zijn persoonlijke webpagina een Olympische wandeling aangaan van 2028 kilometer. Deelnemers starten vanaf hun eigen huis om vervolgens 2028 km verderop te finishen. Wie elke dag zo'n 10.000 stappen loopt, doet er ongeveer 290 dagen over.

Wilt u als provincie of gemeente ook uw bijdrage leveren aan het Olympisch Plan dan kunt u op onze expertise rekenen. Wilt u voor uw inwoners de eerste stap zetten, laat het ons weten via info@10000stappen.nl

Elke stap telt want:

  • Bewegen bindt mensen
  • Bewegen maakt mensen vitaal
  • Bewegen zorgt voor ontmoeting
  • Bewegen brengt Nederland naar Olympisch niveau