Onderzoeken en feiten

Onderzoeken en feiten

Sommige bedrijven geven een stappenteller cadeau bij hun producten, om een gezond imago te bevestigen of creëren. Deze apparaatjes zijn echter niet betrouwbaar. Ze geven bij benadering aan hoeveel stappen je zet, soms met een afwijking van zo'n 10 tot 25 procent. Maar soms geeft de teller rustig het dubbele of de helft van je stappen aan. Bij een afwijking van 25% scheelt dat 2.500 stappen op de 10.000 stappen.

TNO heeft een literatuurstudie gedaan naar bewegingsstimulering behulp van stappentellers. In het rapport wordt ondermeer aandacht besteed aan het aantal stappen dat men in het dagelijks leven per dag doet en zet het advies voor een gezondere levensstijl op 10.000 stappen per dag.

In de test van TNO kwam Yamax als de beste uit de bus met een afwijking van slechts -0.1%. Op de 10.000 stappen dus een afwijking van slechts 10 stappen. Ook schrijft TNO dat uit uit diverse onderzoeken wereldwijd de Yamax (SW serie) de meest betrouwbare stappenteller bleek te zijn zowel in labaratoriom setting als tijdens het gebruik in het dagelijkse leven.

Ook het gerenommeerde ACSM (American College of Sports Medicine) de Universiteit van Gent en de Consumentenbond kwamen bij hun onderzoeken al eerder tot dezelfde conclusie. Dit komt mede doordat de Yamax SW200 uitgerust met een "anti-bounce" mechanisme.

Overgewicht zeer groot probleem

Overgewicht is wereldwijd een explosief groeiend probleem. Ook in Nederland neemt overgewicht en ernstig overgewicht (obesitas) toe. Gemiddeld heeft 51% van de volwassen Nederlanders overgewicht en is 12% obees. Indien de huidige ontwikkeling zich voortzet zal in 2020 naar schatting 15-20% van de volwassen Nederlanders obees zijn. De nadelige effecten voor de Nederlandse gezondheid zijn omvangrijk. Jaarlijks leidt overgewicht tot ca. 40.000 nieuwe gevallen van ouderdomsdiabetes, hart- en vaatziekten en kanker.

Daarnaast kan 5% van de totale jaarlijkse sterfte in Nederland worden toegeschreven aan overgewicht. De aan overgewicht gerelateerde toename van ouderdomsdiabetes is ronduitzorgwekkend. De jaarlijkse directe kosten(kosten van gezondheidszorg) als gevolg van obesitas worden geschat op € 0,5 miljard terwijl de indirecte kosten (ziekteverzuim, productieverlies, uitkeringslasten en maatschappelijke kosten) geschat worden op € 2 miljard.