10.000 Stappen

Sport en Bewegen in de Buurt

Deze rubriek is voornamelijk bedoeld voor provincies, gemeenten, overheidsinstanties, zorgverzekeraars en lokale zorgverstrekkers en hulpverleners zoals huisarts, fysiotherapeut en apotheek.

Via het programma Sport en Bewegen in de Buurt zullen in totaal 2.900 sportbuurtcoaches verbindingen leggen met verschillende partijen om Nederland in beweging te krijgen. Als gemeente of overheidsinstantie kunt u bij ons terecht op het gebied van bewegen.

Word 10.000 stappen gemeente
Wilt u als gemeente aan de slag met een laagdrempeling en effectief bewezen programma, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij helpen u met onderstaande vragen en begeleiden u stap voor stap.

Waarom is een actieve buurt belangrijk? Welke rol spelen de sportbuurtcoaches? Hoe implementeert u het 10.000 stappenplan in uw gemeente? Hoe integreert u voor de inwoners beweging in het dagelijkse leven?

Wij verzorgen eveneens de samenwerking tussen lokale zorgverstrekkers en hulpverleners zoals huisarts, fysiotherapeut, apotheker en het lokale sportservicebureau.

Stap Je Gezond
Het zes maanden durende leefstijlprogramma bestaat uit
2 pijlers:

1. Een beweegmeter (www.10000stappen.nl) wordt ingezet om mensen in het dagelijks leven meer aan het bewegen te krijgen (de trap nemen i.p.v. de lift, met de fiets naar de winkel, i.p.v. met de auto etc.). Met de beweegmeter die deelnemers dagelijks bij zich dragen wordt het activiteitsniveau gemeten. Door de gegevens van de beweegmeter te verwerken op een persoonlijke webpagina, krijgen de deelnemers inzicht in hun eigen beweegpatroon en activiteitsniveau. Op basis van het huidige beweeggedrag, leeftijd, geslacht en BMI krijgen alle deelnemers een persoonlijke doelstelling die geleidelijk aan hoger komt te liggen. Gedurende het programma worden met de deelnemers in groepsverband besproken wat de barrières zijn om meer te bewegen en hoe die verkleind kunnen worden. Tevens worden de deelnemers gemotiveerd om na afloop van het programma (in groepsverband) te blijven bewegen.

2. Naast onvoldoende bewegen zijn verkeerde voedingsgewoonten mede veroorzakers van overgewicht. Het gebruik van de beweegmeter wordt daarom uitgebreid met voedingsvoorlichtingen. In groepen van maximaal 14 personen komen deelnemers aan dit programma gedurende zes maanden, negen keer bij elkaar, onder begeleiding van een diëtiste. Tijdens deze bijeenkomsten wordt gekeken naar de vorderingen met de beweegmeter en wordt er voorlichting gegeven over gezonde voeding. Een supermarktrondleiding en een kookworkshop zijn voorbeelden hiervan.

Effecten

  • 71 Eindhovenaren (waarvan 80% met gewichtsproblemen en 77% inactief) zijn in 2010 gestart met dit programma;
  • 95% voltooide het programma volledig;
  • Een ruime meerderheid heeft 10% toename in het beweeggedrag bereikt;
  • 89% van de deelnemers voldoet aan de aanwezigheidseis;
  • 83% van de deelnemers is tevreden over de groepsbijeenkomsten;
  • De deelnemers ervaren baat bij meer beweging: betere conditie en gewichtsverlies;
  • Deelnemers zijn gemotiveerd een actievere leefstijl vol te houden.

Doelgroep
Volwassenen.

Subsidie
Op het programma Stap Je Gezond kan subsidie worden aangevraagd. Kijk voor de subsidiemogelijkheden op www.sportindebuurt.nl of neem contact op met Karin Spijkers.

Direct contact: Karin Spijkers (GGD Brabant-Zuidoost)

E-mail: k.spijkers@ggdbzo.nl of telefoon: 088- 00 31 474